Deze schijnbaar eenvoudige vraag wordt vaak gesteld. Eerst moet je je afvragen of het inderdaad de geluidsisolatie of de geluidsabsorptie is die verbetering nodig heeft. Wil je ongewenst geluid buiten je kamer houden, of is het de bedoeling om minder overlast te bezorgen aan anderen?

De methode van geluidsisolatie die het best gebruikt kan worden hangt sterk af van de precieze situatie, het is lastig om algemene tips te geven. Elke situatie is uniek, omdat die afhangt van de aard van het gebouw. Vaak is het nodig specialistisch advies in te winnen. De volgende ideeën zijn een beginpunt.

Voor geluid van buiten, is meestal het raam het zwakste punt. Dubbel glas zal de situatie hoorbaar verbeteren ten opzichte van enkel glas. De dikte van de luchtspouw, de ruimte tussen de twee glaspanelen is hierbij van belang. Dubbel glas met een grote luchtspouw van 25 mm tot 100 mm, is alleen nodig in extreme situaties. Het “standaard” dubbel glas, dat goed werkt voor warmte-isolatie is soms onvoldoende voor geluidisolatie. Aandachtspunt is de ventilatie. Het openzetten van een raam laat ook het geluid weer naar binnen. Door een “suskast” te gebruiken kan toch geventileerd worden, zonder dat het geluid naar binnen komt.

Geluid van de buren kan bijvoorbeeld worden tegengehouden door een extra voorzetwand te gebruiken. Dat is een laag geluidsisolerend materiaal, bijvoorbeeld een slappe gipsplaat, op enige afstand van de bestaande wand. De tussenruimte wordt gevuld met absorptiematieraal (zoals steenwol). De extra wand mag niet aan de muur bevestigd worden, dat zou de geluidsisolatie sterk verslechteren. De exacte uitvoering van de constructie is erg belangrijk, en omdat het een ingrijpende maatregel is, is het verstandig om eerst een onafhankelijke geluidsadviseur in te schakelen voordat met het werk wordt begonnen. Deze adviseur dient ook te beoordelen of het geluid niet langs andere paden binnenkomt, bijvoorbeeld via het plafond of de vloer. Met een voorzetwand kan je niet altijd het geluid van buren tegengaan. Het hangt af van de bron en de plaats.

Een voorzetwand moet buigslap zijn, bijvoorbeeld van gipsplaat. Om de massa wat groter te maken doe je twee gipsplaten op elkaar, dus niet met spouw, want dan krijg je bij de lage tonen een resonantie. De afstand tot de achterliggende muur moet minimaal 5 cm zijn en die vul je met minerale wol ter aanvulling. Zo’n goede voorzetwand doet in het laboratorium op een steensdikke muur 10 tot 20 dB uitgedrukt als verbetering van de isolatie-index voor luchtgeluid. In de praktijk blijft daar niet meer dan zo’n 4 dB van over in een eengezinswoning.