Bronvermelding: Deze tips zijn afkomstig van Atze Boersma , Boerstra Binnenmilieu Advies. U kunt veel meer hierover lezen in de publicatie van de Sdu, Arbo Themacahier Binnenmilieu. Daar staat ook veel in over binnenklimaat, luchtkwaliteit, Licht, etc. Te bestellen via de Sdu, 070-378 98 80, email sdu@sdu.nl , ISBN 90 12 08978 6

Geluid van collega’s en apparatuur

 • Vermijd te grote hoeveelheden personen per kamer
 • Breng dezelfde typen werkzaamheden zoveel mogelijk bij elkaar in één ruimte onder.
 • Bij grotere ruimten: Zorg dat men voor geluid producerende en privacy gevoelige activiteiten uit kan wijken naar aparte, besloten, ruimten
 • Zorg zowel in kleinere als in grotere ruimten voor een goede akoestiek.Let bij de aanschaf van apparatuur op het bronvermogen.
 • Plaats geluidproducerende apparatuur zoveel mogelijk apart, in onbemande ruimten

Geluid uit buurvertrekken

 • Zorg (bij nieuwbouwprojecten) dat een akoestisch adviseur na oplevering daadwerkelijk controleert of de gestelde eisen gehaald zijn.
 • Bij problemen: controleer of eventuele geluidslekken goed zijn gedicht, voorzien is in barri�res boven het verlaagde plafond en of de aansluiting van de wanden op vloer, bouwkundig plafond en aangrenzende gevels en wanden wel voldoende kierdicht zijn.
 • Kies een indeling onder meer op basis van de akoestische relaties en antirelaties.
 • Voorzie in een geluidsisolatie van de vloeren die voldoet aan Ico;k is minimaal 0 dB.

Geluid van buiten

 • Voldoe bij nieuwbouw en ingrijpende verbouwingen aan de eisen uit het Bouwbesluit.
 • Plaats personen met functies die een lager achtergrondniveau vereisen aan de geluidluwe zijde van gebouwen.

Geluid van ventilatiesystemen

 • Ga uit van een maximum A-gewogen equivalent geluidsniveau (LAeq) ten gevolge van ventilatiesystemen van 30-35 dB(A) in stillere ruimten, en maximaal 35-40 dB(A) in reguliere ruimten.
 • Controleer of er geen zuivere tonen aanwezig zijn.

Akoestiek en nagalmtijd

 • Zorg in gewone kantoorruimten en vergelijkbare ruimten voor een dusdanige hoeveelheid absorberend materiaal dat een nagalmtijd van 0,5 tot 0,7 seconde bereikt wordt. In grotere kantoren mag de nagalmtijd iets hoger zijn.
 • Ga in ruimten die voor mondelinge overdracht bedoeld zijn uit van een nagalmtijd van 0,8 tot 1,0 seconde.